Musikkvideo

Når musikken inspirerar levande bilder.

Oppdragsfilm

Produksjon av reklamefilm, infovideo og events, frå idé til opptak og ferdigstilling.

Stills

Stillbilder til CD-cover, nettsider og liknande.

Musikkproduksjon

Musikk i ulike sjangrar; enkeltståande låtprosjekt og musikk til film.

KORTFILM

Kunstnerisk og kreativ utfoldelse med manus og regi.

OPPDRAGSFILM

For bedrifter med behov for å formidle eit bodskap.

MUSIKKVIDEO

Visuell leik eller levande bilder som snakkar til underbevisstheita?

UTSTYR

Filmutstyr til utleige.